Цей сайт заходу, що вже минув. Приєднуйтесь до наступної конференцiї!
17-18 Травня 2014, Київ, готель «Президент»
ru en

Тарас Кияк

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу
з німецької мови Інституту філології КНУ ім. Т. Г. Шевченка

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу
з німецької мови Інституту філології КНУ ім. Т. Г. Шевченка

Лінгвістика фахових мов та стандартизація термінології у науково-технічному перекладі

Лінгвістика фахових мов належить до новітніх і особливо вагомих напрямків сучасного мовознавства у розвинутих країнах. Фахові мови розрізняються за рівнем абстрактності, термінологічної наповненості, наявністю різних пластів лексики, граматичною стилістичною специфікою, що вимагає скрупульозного та всестороннього аналізу на текстовому та дискурсному рівнях.Такі дослідження мають непересічне прикладне значення, наприклад, для вдосконалення фахової комунікації, науково-технічного перекладу, компресії інформації тексту тощо. Ключові слова: фахові мови, абстрактність, текст, науково-технічний переклад, квазіреферат.